Camping.be

Algemeen

Hoe werkt www.camping.be?

De website www.camping.be is een portaalsite exclusief voor kampeerbedrijven aangesloten bij RECREAD vzw, federatie van recreatieondernemers. Via deze website worden kampeerbedrijven aangesloten bij RECREAD voorgesteld en kunt u zoeken op een aantal selectiecriteria of thema’s.

Via deze website kunt u de beschikbaarheid controleren bij sommige aanbieders. U kunt vervolgens rechtstreeks een aanvraag tot reservering of boeking versturen aan de aanbieder van uw keuze.

Enkel na bevestiging door de aanbieder zelf komt een overeenkomst tot stand. De aanbieder informeert de reiziger, via de boekingsfactuur of reserveringsbevestiging, over zijn algemene - en annuleringsvoorwaarden en de (eventuele) kosten voor wijziging of overdracht van boeking.

RECREAD is geen erkend reisbureau of aanbieder van vakanties, noch bemiddelt RECREAD bij de verhuur van standplaatsen of logies aangeboden op deze website.

Voor klachten over aanbieders vermeld op deze website kunt u zich wenden tot RECREAD vzw.

Contact e-mail: info@camping.be

Waarom worden enkel Belgische campings in Vlaanderen vermeld?

België is een federaal land. De site www.camping.be is een initiatief van RECREAD, de federatie van kampeerbedrijven in Vlaanderen. Enkel kampeerbedrijven in Vlaanderen die aangesloten zijn bij RECREAD worden op deze website vermeld.

Waar kan ik terecht met een klacht over een camping?

Toerisme Vlaanderen is het Agentschap van de Vlaamse overheid dat de erkenningen en comfortclassificaties verleend aan campings, hotels, B&B’s, vakantiewoningen en andere logiesvormen.

U kunt er terecht met vragen over de logieswetgeving of met klachten over de inrichting, het comfort, de hygiëne of de veiligheid van het logies.

Contact via: www.toerismevlaanderen.be.

Is wildkamperen toegestaan?

In België is overnachten langs de openbare weg in principe niet toegestaan ingevolge de verkeerscode. De meeste Belgische gemeenten beschikken over een eigen politiereglement dat wildkamperen op hun grondgebied verbiedt. Een aantal gemeenten legt specifieke voorwaarden op, zowel  inzake ‘parkeren’ als ‘overnachten’, bijvoorbeeld met kampeerauto’s.

In het Vlaamse landsgedeelte wordt op wildkamperen extra toegezien door de Cel ‘Handhaving’ van het Agentschap Toerisme Vlaanderen. Deze dienst gaat actief na of er logiesuitbatingen aangeboden worden die niet beantwoorden aan de geldende toeristische regelgeving. In voorkomend geval wordt er tegen de illegale uitbating een proces-verbaal opgemaakt en kan er een administratieve geldboete opgelegd worden.

Alle logiesbedrijven die aangeboden worden op www.camping.be beschikken over een geldige exploitatievergunning verleend door Toerisme Vlaanderen.

Wat is het onderscheid tussen een ‘camping’ en een ‘verblijfpark’?

In Vlaanderen worden een aantal benamingen uitdrukkelijk beschermd door de toeristische wetgeving. Deze benamingen worden gebruikt op onze website en door onze aanbieders.

Enkel bedrijven die aan bepaalde normen beantwoorden mogen die beschermde benamingen gebruiken. Samengevat komt het hier op neer:

De naam ‘camping’ duidt op een kampeerbedrijf met een voldoende aanbod aan kampeerplaatsen voor toeristische passanten, voor kampeerauto’s en/of die toeristische huuraccommodatie aanbiedt.

De naam ‘verblijfpark’ duidt op kampeerbedrijven waarbij de exploitatie eerder de nadruk legt op een aanbod voor vaste kampeergasten die langer verblijven, bijvoorbeeld met een vaste stacaravan. Sommige verblijfparken beschikken over een zeker aanbod aan toeristische kampeerplaatsen dat evenwel niet voldoende is om de beschermde naam ‘camping’ te mogen gebruiken.

Een ‘kampeerautoterrein’ is een terrein waar uitsluitend kampeerauto’s terecht kunnen.

Een ‘vakantiepark’ is een recreatiebedrijf waar het overgrote deel van de logies als vakantieverblijf voor een kort verblijf te huur aangeboden worden door het centraal beheer van het park. Er kunnen tot maximaal 50 % van het totale aanbod ook kampeerplaatsen voorkomen.

Wat is een vaste plaats?

Voor wie houdt van het goede buitenleven, maar toch gesteld is op modern en eigentijds comfort bieden campings en verblijfparken een unieke kampeerformule aan: de ‘vaste kampeerplaats’.

Zo’n vaste kampeerplaats is een kampeerperceel bedoeld voor gasten die er hun eigen comfortabele vaste stacaravan op plaatsen als vakantieverblijf.

De termijn en voorwaarden waarop uw mobiel verblijf op zo’n vaste plaats blijft staan, bepaalt u zelf in overleg met de uitbater van het terrein.

Omdat de vergoeding voor een dergelijke vaste kampeerplaats meestal maar één keer per jaar afgerekend wordt, spreken we ook vaak van het begrip ‘jaarplaats’.

Mag ik mijn eigen stacaravan op mijn vaste jaarplaats verkopen?

In principe is uw stacaravan uw eigendom en mag u dit vrij verkopen. U kunt daarbij eventueel gebruikmaken van de bemiddeling bij verkoop door de uitbater van het terrein of een derde. In voorkomend geval dient deze bemiddelingsopdracht voorafgaandelijk aan de verkoop geregeld te worden via een overeenkomst.

Opgelet! Indien u uw stacaravan wil verkopen met behoud van de standplaats op het kampeerterrein dan heeft u over dat aspect de uitdrukkelijke toestemming nodig van de uitbater van het terrein. Bij een dergelijke verkoop gaat de huur van het kampeerperceel immers niet automatisch over naar de nieuwe eigenaar.

Over het opnieuw ter beschikking stellen van het perceel grond behoudt de kampeerondernemer zijn zeggenschap. De uitbater kan na uw huurperiode beslissen om het perceel op een andere wijze te gebruiken of het perceel aan iemand anders te verhuren.

Een gouden regel: verkoper en koper van een vast verblijf nemen best voorafgaandelijk aan de verkoop/koop met behoud van standplaats contact op met de uitbater van het terrein.

Mag ik mijn hoofdverblijfplaats (domicilie) nemen op een camping?

Ingevolge de Vlaamse wetgeving inzake Ruimtelijke Ordening en inzake de toeristische regelgeving is het niet toegestaan in uw recreatieverblijf te wonen in de zin van gebruik als hoofdverblijfplaats of domicilieadres.

In zones waarvan de overheid bepaalt dat die enkel voor recreatie bestemd zijn, kunt u zich dus niet permanent vestigen.

Indien u dit toch doet, stelt u zich bloot aan administratieve geldboetes door de gemeente en/of de hogere overheid en tevens aan de definitieve opzegging door de kampeerondernemer van uw overeenkomst voor het desbetreffende kampeerperceel.

Heeft u nog vragen?

Stel a.u.b. uw vraag via info@camping.be.